или

За ВДВ!

За ВДВ!
Призовой фонд:
3 000 000 RUB
Даты проведения
01.08.2020 — 07.08.2020

Наступило 7 августа. Бутылки побиты, тельняшки порваны. В фонтанах — тишина… Празднование Дня ВДВ завершилось, как и наша лотерея. 3 000 000 рублей успешно десантировались на счета победителей. Проверяйте список, возможно, вы тоже в числе счастливчиков.

А если парашют удачи пролетел мимо, не расстраивайтесь. У вас будет шанс поймать его в следующем розыгрыше, который состоится совсем скоро. До встречи!

* - выигрыши доступны в течение 30 дней c момента розыгрыша.

Результаты
Место Игрок Билет выигрыш
1 7919*** 3795942 1 000 000 RUB
2 nadez*** 3748215 750 000 RUB
3 ali.mas*** 3706533 500 000 RUB
4 nadia.abr*** 3744462 250 000 RUB
5 lione12*** 3819369 100 000 RUB
6 7980*** 3671250 50 000 RUB
7 goya$*** 3767259 50 000 RUB
8 tany.ved.***
3639870
10 000 RUB  x2
8 vadim.mar*** 3851049 5 000 RUB
8 ilgam.ism***
3859170
10 000 RUB  x2
8 16416*** 3664680 5 000 RUB
8 Sergei888*** 3668382 5 000 RUB
8 2886*** 3666783 5 000 RUB
8 raia*** 3832380 5 000 RUB
8 mebel4*** 3778233 5 000 RUB
8 karenpetr*** 3674613 5 000 RUB
8 saganduko*** 3685632 5 000 RUB
8 v.niz***
3733800
10 000 RUB  x2
8 simonenko*** 3646881 5 000 RUB
8 aisma*** 3726765 5 000 RUB
8 ivan*** 3754995 5 000 RUB
8 ilya*** 3712056 5 000 RUB
8 Shipilin.*** 3832932 5 000 RUB
8 seregasmi*** 3839961 5 000 RUB
8 -bo*** 3638769 5 000 RUB
8 264*** 3663156 5 000 RUB
8 start-***
3801519
10 000 RUB  x2
8 winofflin*** 3826968 5 000 RUB
8 svetlann*** 3642888 5 000 RUB
8 89129110***
3738708
10 000 RUB  x2
8 lalal*** 3685434 5 000 RUB
8 chiesna1*** 3805422 5 000 RUB
8 usadb*** 3822801 5 000 RUB
8 rail.azna*** 3777291 5 000 RUB
8 669*** 3651012 5 000 RUB
8 hall*** 3821643 5 000 RUB
8 16388*** 3663909 5 000 RUB
9 sena*** 3710304 2 500 RUB
9 gamerlru*** 3758856 2 500 RUB
9 nadya.rya*** 3643326 2 500 RUB
9 elbakyan.*** 3844911 2 500 RUB
9 eflatunab*** 3664734 2 500 RUB
9 veka2*** 3785478 2 500 RUB
9 b224*** 3773763 2 500 RUB
9 karen.fo*** 3690309 2 500 RUB
9 svoboda-*** 3849183 2 500 RUB
9 vandronik*** 3802497 2 500 RUB
9 154*** 3858858 2 500 RUB
9 9263***
3715323
5 000 RUB  x2
9 76Za*** 3805173 2 500 RUB
9 11828*** 3779697 2 500 RUB
9 evgenyida*** 3645864 2 500 RUB
9 director.*** 3650925 2 500 RUB
9 svetamasl***
3817041
5 000 RUB  x2
9 murvanidz***
3795897
5 000 RUB  x2
9 alex*** 3705156 2 500 RUB
9 552*** 3855963 2 500 RUB
9 bullet-*** 3693768 2 500 RUB
9 2315*** 3675114 2 500 RUB
9 ssangyong*** 3824661 2 500 RUB
9 baishalan*** 3799785 2 500 RUB
9 olya.shim*** 3765525 2 500 RUB
9 iXFeFBdDE*** 3680067 2 500 RUB
9 sim2-ma*** 3724962 2 500 RUB
9 15035*** 3698484 2 500 RUB
9 ahmetovri*** 3728415 2 500 RUB
9 79145222*** 3749985 2 500 RUB
9 890802433*** 3755718 2 500 RUB
9 alieksiei***
3847245
5 000 RUB  x2
9 tonyavlad*** 3786588 2 500 RUB
9 msd09091*** 3850956 2 500 RUB
9 4411*** 3686526 2 500 RUB
9 klimovski*** 3725094 2 500 RUB
9 369*** 3802143 2 500 RUB
9 trusov.se*** 3790122 2 500 RUB
9 10244*** 3859536 2 500 RUB
9 dyachenko*** 3829314 2 500 RUB
9 listopad-*** 3845541 2 500 RUB
9 15098*** 3857883 2 500 RUB
9 Feoktisto*** 3647886 2 500 RUB
9 2047*** 3765693 2 500 RUB
9 vinpos3***
3670260
5 000 RUB  x2
9 10038*** 3673848 2 500 RUB
9 ghjy***
3687954
5 000 RUB  x2
9 abramov-r***
3749103
5 000 RUB  x2
9 9320*** 3750429 2 500 RUB
9 ulitinan*** 3736812 2 500 RUB
9 railramil*** 3848241 2 500 RUB
9 kenake*** 3842094 2 500 RUB
9 tankovski*** 3648420 2 500 RUB
9 eminabdul*** 3749754 2 500 RUB
9 1778*** 3733395 2 500 RUB
9 aa*** 3778731 2 500 RUB
9 sl*** 3824319 2 500 RUB
9 keyanar*** 3799083 2 500 RUB
9 iperya*** 3841758 2 500 RUB
9 marusik2*** 3832809 2 500 RUB